Từ khóa: #VGVuIGNpdGllcyBhbmQgcHJvdmluY2VzIGRlY2xhcmUgQ292aWQtMTkgY2FzZXM=/ten cities and provinces declare covid19 cases