Từ khóa: #SGVhZCBvZiB0aGUgcmVwcmVzZW50YXRpdmUgb2ZmaWNlIG9mIHRoZSBKYXBhbiBFeHRlcm5hbCBUcmFkZSBPcmdhbml6YXRpb24=/head of the representative office of the japan external trade organization